آرشیو دسته بندی: دسته بندی نشده

دوره های انفرادی (کوچینگ، منتورینگ و مشاروه) توسعه فردی و مدل کسب و کار شخصی شما

دوره های انفرادی (کوچینگ، منتورینگ و مشاروه) توسعه فردی و مدل کسب و کار شخصی شما ماحصل تجربیات و تلاش های مکرر من در یادگیری های شخصی و دوره های داخلی و خارجی که در زمینه توسعه فردی و بیزینس مدل و رهبری شرکت کرده ام به همراه مطالعات مرتبطی که داشتم و فکر می […]