نظریه بنتو مناسب حال انسان های این روزگار خصوصا مدیران

نظریه بنتو مناسب حال انسان های این روزگار خصوصا مدیران

بنتو

بنتو نظریه ای است که می گوید منافع شخصی چند بعدی است. امروز منافع شخصی را از نظر فردگرایی کوتاه مدت می بینیم  یعنی چیزی که من به عنوان یک فرد در حال حاضر می خواهم. در حالی که این چشم انداز کوتاه مدت است.

 

Bentoism   (BEyond Near Term Orientation) این محدوده علاقه شخصی ما را به ملاحظات خود و آینده ما ، افرادی که به آنها اعتماد می کنیم و به ما اعتماد می کنند و نسل بعدی گسترش می دهد. همه این فضاها بر ما تأثیر می گذارند و تحت تأثیر ما قرار می گیرند.

 

Bento  ابزاری ساده و مفید برای تصمیم گیری است که به ما کمک می کند فراتر از یک دید فردگرایانه کوتاه مدت را ببینیم.

نماد رایج دیدگاه امروز ما در مورد علاقه شخصی (پول ، نفوذ ، اعتبار) است و فکر می کنیم این بهترین سناریوی زندگی است اما این ایده موفقیت فقط بخشی از واقعیت است. وقتی یک قدم به عقب برگردیم ، تصویر بزرگتر شروع به ظهور می کند.

دیدگاه منافع شخصی ما ، همان چیزی را شامل می شود که هم اکنون می خواهیم. اما سایر دیدگاه های عقلانی نیز در اینجا وجود دارد. خود آینده ما افرادی که به آنها اهمیت می دهیم. آینده فرزندان ما و فرزندان دیگران نیز هست، هر یک از این فضاها بر ما تأثیر می گذارند و تحت تأثیر ما قرار می گیرند. همه آنها به نفع شخصی ما هستند.

بنتو همانند جعبه بنتو ، غذای بسته بندی شده ژاپنی ها است. کلمه “بنتو” از یک کلمه ژاپنی به معنی راحتی گرفته شده است. بنتو همیشه غذاهای متنوعی دارد. و هر کدام به اندازه و متناسب. جعبه بنتو یک وعده غذایی مناسب ، سالم و متعادل است و از فلسفه خوردن ژاپنی های hara hachi bu ، که می گوید هدف یک وعده غذایی 80٪ سیر شدن است پیروی می کند. به این ترتیب شما هنوز گرسنه فردا هستید.

بنتو برای ارزشها و تصمیمات ماست. روشی مناسب برای انتخاب سالم و متعادل ، و دیدن منافع شخصی و جمعی و نقشه ای است برای ارزشها و ابعاد دنیای جدید و نوظهور در روزگاری که مبتلا به آگاهی منفعل هستیم.

با وجود پیشرفت های فنی و اجتماعی قرن 21 ، ما هنوز خود را در دام یک دیدگاه محدود می بینیم.دهه ها فردگرایی کوتاه مدت باعث شده است که ارزش های مشترک ، اعتماد اجتماعی و چشم اندازهای آینده ما کاهش یابد، ما بیش از حد از خواسته ها و ناامنی های آنی خود آگاه هستیم ، اما در تلاش نیستیم چیزی بیش از آنچه برای” من اکنون” خوب است را ببینیم. آگاهی منفعلانه ما را فریب می دهد و فکر می کنیم تصمیمات مضر برای ما خوب است. از دیدگاه” من اکنون” ، اعتیاد و کوتاه مدت گرایی منطقی به نظر می رسد و ایثار وکنار گذاشتن “من اکنون” غیر قابل تصور به نظر می رسد.اما آنچه مهم است این است که چه چیزی برای “من حالا” خوب است.

با یادگیری دیدن تصویر بزرگتر با آگاهی فعال ، از این دیدگاه محدود فرار می کنیم.آگاهی فعال ، منافع شخصی ما را گسترش می دهد و من را به ما متصل می کند. اکنون به آینده متصل می شود. این اقدامات ما را با تمام ابعاد منافع شخصی مان هماهنگ می کند. حرکت از حالت آگاهانه منفعل به آگاهی فعال بدون نقض اعتقادات فردی نتایج بهتری ایجاد می کند. آگاهی فعال هیچ ارزش یا اعتقادی را فراتر از افزایش آگاهی از خود و یکدیگر تحمیل نمی کند.

بنتو طیف کاملی از علاقه شخصی ما را آشکار می کند. فضاهای مشخصی که ما را تحت تأثیر قرار داده و تحت تأثیر ما قرار می گیرند.

“من اکنون” محافظ ما است. می خواهد ایمن و مطمئن باشد. این بخشی از ماست که خواهان لذت و استقلال است.” من آینده ” نسخه از خود شماست که تصمیمات درستی گرفته است. صدایی که شما را به یاد تعهدات خود می اندازد. آگهی ترحیمی که آرزو می کنید داشته باشید.

“من آینده” با هدف ، قدرت و تحول با دستیابی به تسلط هدایت می شود یعنی ارزش های بدست آمده در طول زمان، اکنون ما افرادی هستیم که به آنها اعتماد می کنیم و به ما اعتماد می کنند. خانواده ها ، همسایگان ، همکاران ما ، افرادی که با آنها ملیت ، قومیت ، جنسیت ، مذهب ، ورزش های خانوادگی مشترک هستیم و هرچند دیگری آنها را شناسایی کنیم. ارزشهای کلیدی که روابط “مای آینده”  ما را شکل می دهد شامل انصاف ، اجتماع و سنت است. “مای آینده”  نسل بعدی است. فرزندان ما و فرزندان دیگران نیز هستند.

 

https://t.me/mehdijafarimanesh

پاسخی بنویسید