کوچینگ منتورینگ و مشاوره انفرادی

سلام
آنچه که برای ما واضح و روشن هست، به دنیا آمده ایم که رشد کنیم ، حالا هر کسی رشد رو در یک بعد ممکنه ببینه ، و گاهی به یک بعد اولویت خاص و ویژه ای بده ، اما رشد کردن در این دنیا و بهره بردن از امکانات دنیا و به دیگران خیر رساندن نیازمند تلاش برای خلق و توسعه چندین بعد در درون انسانها دارد
بعضی ها رشد رو مالی می بینند و بعضی ها ممکنه عاطفی ببینند، اما حال خوب داشتن یعنی شناختن ابعاد مختلف زندگی و برقراری تعادل در اونها یعنی در جا نزدن یعنی داشتن کار و یا کسب و کار مناسب
رسیدن به این تعادل راههای مختلفی داره مثل کتاب خوندن و ارتقا ارتباط، داشتن منتور و مربی و مشاور
و این موضوع برای همه لازم است برای تک تک آدم هایی که می خواهند در قرن جدید شمسی خوب زندگی کنند برای مدیران و خانواده ها و همه افراد
حتما نباید مریض باشیم یا مشکل داشته باشیم که به دکتر مراجعه کنیم ، برای راهبری بهتر زندگیمون و عمیق شدن و ریشه یابی باید درست هدایت کنیم و در مسیر باشیم
و بین تعارضات تعادل ایجاد کنیم و رهبری زندگیمون رو با خطای کمتر و ریسک کمتر انجام بدهیم باید خودمون و ظرفیت ها و قابلیت هامون رو بهتر و بیشتر بشناسیم و از موانع و تله های شخصی که جلوی راهمون قرار دادرن بخوبی آگاه شویم و ذهن خودمون رو بشناسیم و الگوهای درست و غلطش رو تشخیص بدیم
باید بدونیم با توجه به قابلیت هامون کجا باید بجنگیم و کجا باید کوتاه بیاییم و بتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و تصمیم های سخت بگیریم
توانمندسازی کار ساده ای نیست، هنر، مهارت و پشتکار می خواهد باور کنید فقط با مطالعه و با آنچه در ذهنمون درست می پنداریم مسئله حل نمی شه باید به قدرتی برسیم که از پذیرش نقش و مسئولیت نترسیم و براحتی و با شهامت بین نقش های متفاوت انسان در مقام پدر و مدیر و همسر و… مدیر و فرزند و مهاجر و …. تعادل رو برقرار کنیم و حتی بحران های معنایی زندگیمون رو به جواب مشخص برسونیم و زندگی با رضایت و آسایش آرامش بیشتر رو تجربه کنیم
من در این مسیر قصد دارم و تصمیم گرفتم با تلفیق کوچینگ به معنای شنیدن شما و کمک کردن به شما برای پیدا کردن راه حل های خودتون توسط خودتون و منتورینگ به معنای” دستم بگرفت و پابه پا برد” و در مسیر تجربیات موفقیت و شکست با چند نفر از شما بصورت شخصی و انفرادی همراه باشم و در عین حال با مشاوره یعنی با تحلیل راه حل های موجود و راه های رفته دیگران و تفکر انتقادی و تسهیلگری برای رشد شما در زندگی و در کار و در این دنیا و آماده سازیتون برای ورود به قرن و عصر جدید با همه تحولات پیچیده و فزاینده اش کاری کنم
فکر می کنم تجربیات چندین ساله من در این مسیر ها و با این روشها میتونه کمک موثری برای شروع حرکت شما و درآوردن برنامه توسعه شخصی شما باشه و با بررسی چندین ویژه گی و مهارتدر شما و دادن چندین توصیه با توجه به خصوصیات شما استارت خوبی برای حرکت تون به سوی تعالی باشه
اعتقاد دارم کوچینگ، منتورینگ و مشاوره باید با هم باشند و در کنار هم قرار گرفتن اونها این مسیر رو برای شما پر بار خواهد کرد و اگر در بازخوردها آموزش و مطالعه رو در دستور کارتون قرا بدید گام بلندی در این مسیر برای خودتون انجام دادید و سرمایه گذاری بزرگی کردید
قصد دارم در یکسال آینده بیشتر زمان های آموزش گروهی ام رو به آموزش های انفرادی و شخصی که اندازه گیری دستاوردهای اون ها ملموس تره اختصاص بدهم و با چندین نفر از شما که انگیزه و علاقه ورود به این مسیر رو دارید همراه و هماهنگ شوم
من رو با هشتک کوچینگ، منتورینگ، مشاوره می تونید دنبال کنید و برای شروع این مسیر به من پیام بدهید
تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد
تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد
در بزم وصالش همه کس طالب دیدار
تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد

#کوچینگ_منتورینگ_مشاوره

#دکتر_مهدی_جعفری_منش