دومین رویداد مشاوره به کسب و کار

متقاضی محترم شرکت در دومین رویداد مشاوره به کسب و کار

باسلام

احتراما یادآور میشود روز دوم پنل عمومی با عنوان “حفظ و توسعه بنگاه های بخش خصوصی در شرایط کنونی” ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

موضوعات روز دوم:
– مسئولیت اجتماعی کسب وکارها در مقابل کارکنانشان در شرایط بحران
– حفظ و توسعه کسب وکارها در شرایط بحران
– نگاه پروژه ای به کسب وکارها در شرایط بحران

مزید استحضار لینک حضور در وبینار به شرح ذیل میباشد:

https://www.skyroom.online/ch/iccima/c2b

لطفا جهت ورود به وبینار از گزینه میهمان استفاده نموده و پس از ورود با تایپ نام و نام خانوادگی خود وارد وبینار گردید.

روابط عمومی
کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

توضیحات

  • بهمن 14, 1399