بایگانی ها

کارگاه ارتقاء تعامل و ارتباطات اثر بخش کارکنان و هدفمند سازمان

mehdijafarimanesh سازمان ها و شرکت ها مانند هر موجود زنده و پویایی دائما با مشکلات درونی و بیرونی دست و پنجه نرم می کنند و کارکنان سازمان ها و شرکت ها مانند سلول های یک جسم و بدن زنده دائما در تلاش و تکاپو هستند تا حیات را در سازمان زنده نگه دارند ارتباط بهینه […]

دوره کوچینگ منتورینگ مشاوره

دوره توسعه فردی

ما انسان‌ها در ذات خود تمایل به رشد داریم و می‌خواهیم زندگی خود را بهبود ببخشیم، ثروت بیشتری به دست بیاوریم، تناسب اندام و سلامتی بهتری داشته باشیم، روابط فردی و اجتماعی موثرتری را با سایر افراد زندگی‌مان بسازیم اما نکته اینجاست که به شکل دقیق نمی‌دانیم چگونه باید این کارها را انجام دهیم. توسعه […]

از سلسله مباحث خلق انسان موثر

کارگاه تحول الگوهای ذهنی (از سلسله مباحث وبینار خلق انسان و سازمان موثر)؛ از روز پنجشنبه، 26 تیرماه، ساعت 15تا18، به مدت 5 هفته، در سایت ایسمینار بصورت آنلاین برگزار می‌شود. موضوع این کارگاه، از مباحث لیدرشیپ و توسعه فردی است و شما با حضور در آن؛ با تلفیق روشهای آموزش، مشاوره و کوچینگ؛ تمرین […]

وبینار خلق انسان و سازمان موثر

سلام و احترام، وبینار خلق انسان و سازمان موثر؛ از سلسله مباحث تتو کنیم Thinking Again,Thinking Open (TATO) روز چهارشنبه، 21خرداد99، ساعت 20.30 تا 22 ،در سایت ایسمینار توسط دکتر مهدی جعفری‌منش بصورت آنلاین برگزار می‌شود. موضوع این وبینار، از مباحث لیدرشیپ است و شما با حضور در آن؛ با روشهای تلفیقی؛ تمرین می‌کنید که […]