بایگانی ها

از سلسله مباحث خلق انسان موثر

کارگاه تحول الگوهای ذهنی (از سلسله مباحث وبینار خلق انسان و سازمان موثر)؛ از روز پنجشنبه، 26 تیرماه، ساعت 15تا18، به مدت 5 هفته، در سایت ایسمینار بصورت آنلاین برگزار می‌شود. موضوع این کارگاه، از مباحث لیدرشیپ و توسعه فردی است و شما با حضور در آن؛ با تلفیق روشهای آموزش، مشاوره و کوچینگ؛ تمرین […]

وبینار خلق انسان و سازمان موثر

سلام و احترام، وبینار خلق انسان و سازمان موثر؛ از سلسله مباحث تتو کنیم Thinking Again,Thinking Open (TATO) روز چهارشنبه، 21خرداد99، ساعت 20.30 تا 22 ،در سایت ایسمینار توسط دکتر مهدی جعفری‌منش بصورت آنلاین برگزار می‌شود. موضوع این وبینار، از مباحث لیدرشیپ است و شما با حضور در آن؛ با روشهای تلفیقی؛ تمرین می‌کنید که […]